Phuket Thailand Travel Gudie
:: หน้าแรก :: ประวัติประเพณีกินผัก :: ศาลเจ้าในภูเก็ต :: ความรู้เรื่องกินเจ :: รูปภาพประเพณีกินผัก :: โรงแรม รีสอร์ท  
 

Phuket Shrine ศาลเจ้าไท้ซู ภูเก็ต

 

ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท่ซู แห่งนี้เรียกว่า  ศาลเจ้าไท้ซู  อิทธิศักดิ์ ( ปึงเบ่งอู่ ) หงษ์บุตร ( ประวัติงานถือศีลกินเจและประวัติศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต : ๒๕๒๓ )  กล่าวว่า  เดิมเป็นที่ดินของกำนันเซียวแปะ   มีกรรมกรจีนกลุ่มหนึ่ง ปลูกกระท่อมอาศัยอยู่เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๔๑๐  เพื่อรับจ้างทำเหมืองแร่ให้แก่หลวงพิทักษ์ชินประชา ( ตันหม่าเสียง )   ต่อมาคนจีนเหล่านั้นเกิดป่วยลง  จึงบนบานเทพเจ้าที่พวกตนเคารพมาแต่เมืองจีน คือ หลิมฮู้ไท่ซู  ด้วยอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ปรากฏว่าต่างก็หายป่วย  จึงช่วยกันสร้างกระท่อมหลังคาจากหลังเล็กๆ แล้วเอาไม้มาแกะสลักรูปองค์ท่านแบบอย่างเมืองจีน  ไว้กราบไหว้บูชา  ข่าวดังกล่าวได้แพร่หลายไปทั่ว  คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือต้องการโชคลาภต่างก็มาบนบานและได้ในสิ่งที่ประสงค์

ในปี พ.ศ.  ๒๔๓๕  หลวงพิทักษ์ชินประชากับกรรมกรชาวจีนจึงร่วมใจกันซื้อที่ดินจากกำนันเซียวแปะ  แล้วสร้างเป็นศาลเจ้าก่ออิฐถือปูนแบบจีน  เรียกว่า “ศาลเจ้าไท้ซู”  ต่อมาในปี พ.ศ.  ๒๔๕๗  ได้ออกโฉนดเป็นชื่อหลวงพิทักษ์ชินประชาร่วมกับศาลเจ้าไท้ซู  มีเนื้อที่  ๓ ไร่  ๒ งาน  ๘๐ วา  หลวงพิทักษ์ชินประชา ( ต่อมาเป็นพระพิทักษ์ชินประชา ) ได้เป็นผู้จัดการศาลเจ้าจนถึงแก่กรรม  ที่ดินศาลเจ้าได้มีผู้ออกหนังสือสำคัญเพื่อครอบครองในปี พ.ศ. ๒๔๙๘

ด้วยกาลเวลาทำให้ตัวศาลเจ้าชำรุดทรุดโทรมมาก  ในปี พ.ศ.  ๒๔๙๗ นาย บารื้อ  ชาวภูเก็ตเชื้อสายอินเดียได้รับโชคจากองค์ท่านถูกหวย  จึงได้ซ่อมแซมบางส่วน  แต่ศาลเจ้าก็ถูกทอดทิ้งปิดตาย  รูปแกะสลักองค์พระสูญหาย  ในปลายปีพ.ศ.  ๒๕๑๘  นายอิทธิศักดิ์  หงส์บุตรจึงทำเรื่องร้องเรียนถึงนายชิต นุ้ยภักดี  นายอำเภอเมืองภูเก็ตเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙  ให้ออกโฉนดใหม่ตามต้นฉบับเดิมที่หายไป    ทางอำเภอได้แต่งตั้งนายอิทธิศักดิ์ หงษ์บุตรเป็นผู้จัดการ และนายวิรัช หงษ์หยก เป็นผู้สอดส่องตรวจตรา

ปัจจุบัน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีนายศิริพงษ์ เลื่อนฉวี เป็นผู้จัดการ   ณ พ.ศ. นี้ศาลเจ้าจึงมีอายุ  ๑๔๐ ปีมาแล้ว   โดยมีนายจรินทร์ ( จิ่น )  นิตย์กิจสมบูรณ์  เจ้าของ จ. เจริญยนต์ที่เช่าที่ศาลเจ้าอยู่ มีจิตศรัทธาบูรณปฏิสังขรณ์ตัวอาคารแบบจีนและจัดหาสิงโตคู่ขนาดใหญ่ตั้งไว้ที่หน้าศาลเจ้าด้วยงบประมาณจำนวนมาก   จนสวยงามดังที่เห็น

 

 
 
Thailand Hotels | Phuket Hotels | Bangkok Hotels
2005 - 2006 Phuket Vegetarian Festival, Phuket Thailand
Contact :  
Power by Phuketport.com Team