Phuket Thailand Travel Gudie
:: หน้าแรก :: ประวัติประเพณีกินผัก :: ศาลเจ้าในภูเก็ต :: ความรู้เรื่องกินเจ :: รูปภาพประเพณีกินผัก :: โรงแรม รีสอร์ท  
 
 
เดิมศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ตั้งอยู่ที่ซอยอ่างอ่าหล่าย (ซอยรมณีย์) ต่อมาได้เกิดไฟไหม้บริเวณบ้านเรือนลามมายังบริเวณศาลเจ้า ชาวบ้านจึงได้อัญเชิญเฮี้ยวโห้ย (ไฟศักดิ์สิทธิ์) มาฝากไว้ที่ศาลเจ้าปุดจ้อ และเมื่อถึงประเพณีกินผักก็ได้อัญเชิญมายังศาลเจ้าชั่วคราว ที่ชาวบ้านสร้างขึ้น ณ สวนพลูข้างศาลเจ้าปุดจ้อ ต่อมาเจ้าของสวนพลูได้ถวายที่ให้กับ "พระกิ้วอ่องไต่เต" ่สร้างเป็นศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ซึ่งหลังแรกเป็นเรือนหลังคามุงจากต่อมา ชาวบ้านได้มาร่วมพิธีกินผักมากขึ้นจึงได้มีการพัฒนาศาลเจ้าเรื่อยมาตราบจนถึงปัจจุบัน จึงได้มีการก่อตั้ง "มูลนิธิจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง" เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546
 
 
     

รูปซ้าย :สถาปัตยกรรมศาลเจ้าจุ้ยก็จะเป็นแบบศาลเจ้าในเมืองจีน

รูปขวา : ป้ายหินอ่อน มูลนิธิ จุ้ยตุ่ย เต้าโบ้เก้ง

     
ทางเข้าบริเวณศาลเจ้า ที่เผากระดาษเงินกระดาษทอง รูปองค์พระศักดิ์สิทธิ์
     
ภายในบริเวณศาลเจ้าจะมีรูปองค์พระศักดิ์สิทธิ์ให้ประชาชนได้มากราบไหว้บูชาขอพร
     
รูปปั้นหินแกะสลักตั้งอยู่บริเวณรอบๆศาลเจ้า
 

ชมคลิปวีดีโอ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย

 
   
 
   
   
 
Thailand Hotels | Phuket Hotels | Bangkok Hotels
2005 - 2006 Phuket Vegetarian Festival, Phuket Thailand
Contact :  
Power by Phuketport.com Team