Phuket Thailand Travel Gudie
:: หน้าแรก :: ประวัติประเพณีกินผัก :: ศาลเจ้าในภูเก็ต :: ความรู้เรื่องกินเจ :: รูปภาพประเพณีกินผัก :: โรงแรม รีสอร์ท  
วันที่ 13 -21 ต.ค. 58
 
ตุลาคม 2558
อา
พฤ
      1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
 
 
 
 
 


ศาลเจ้ากะทู้

ศาลเจ้ากะูทู้ หรือ เรียกว่า ศาลเจ้าในทู เป็นศาลเจ้าแห่งแรกที่เริ่มประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ต เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ และ ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวภูเก็ต

 

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ซึ่งหลังแรกเป็นเรือนหลังคามุงจากต่อมา ชาวบ้านได้มาร่วมพิธีกินผักมากขึ้นจึงได้มีการพัฒนาศาลเจ้าเรื่อยมาตราบจนถึงปัจจุบัน จึงได้มีการก่อตั้ง "มูลนิธิจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง" เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546

 
 

ศาลเจ้าบางเหนียว

ศาลเจ้าบางเหนียว หรือ ศาลเจ้ามูลนิธิเทพราศี เป็นศาลเจ้าที่มีความสวยงามอีกศาลเจ้าหนึ่ง ภายในศาลเจ้าจะมีรูปวาดสีน้ำ เรื่องราวต่างๆของวรรณกรรมจีน ที่สวยงาม

ศาลเจ้าปุดจ้อ
ศาลเจ้าสามกอง
ศาลเจ้าท่าเรือ
ศาลเจ้าเชิงทะเล
ศาลเจ้าบางคู
ศาลเจ้าบ้านดอน
ศาลเจ้าบ้านเคียน
ศาลเจ้าเต้กุ้นไต่เต่
ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด
ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน
ศาลเจ้ากวนเต้กุน
ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ่ว หรือ พ้อต่อก๊ง
ศาลเจ้าต่องย่องสู
ศาลเจ้าชิดเชี่ยว
ศาลเจ้ากวนอู ( ป่าหล่าย )
ศาลเจ้าไท้ซู
ศาลเจ้าจ้ออ๋อง ( ไถ้หงวนต๋อง )
 
Thailand Hotels | Phuket Hotels | Bangkok Hotels
Phuket Vegetarian Festival, Phuket Thailand
Contact :  
Power by Phuketport.com Team